Despre Proiect

slider-man2Proiectul „Egalitate pe piaţa muncii! Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile” îşi propune creşterea accesului pe piaţa muncii prin îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor profesionale şi furnizarea de asistenţă specifică unui număr de 1350 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile din patru regiuni ale ţării: Bucureşti, Ilfov, Sud Muntenia, Nord Est şi Sud Est.

Proiectul se adresează comunităţilor de romi, persoanelor cu dizabilităţi, tinerilor care părăsesc sistemul şi altor categorii considerate vulnerabile.

Durata proiectului este de 18 luni.

Acţiuni principale în cadrul proiectului

Acţiunile care vor sta la baza atingerii obiectivelor generale ale proiectului sunt:

a) organizarea de acţiuni în scopul orientării profesionale şi în carieră

b) îmbunătăţirea nivelului de pregătire al persoanelor aflate în risc de excluziune socială

c) furnizarea de asistenţă şi consiliere socială pentru reducerea disfuncţiilor sociale ca urmare adicţiei de substanţe interzise

d) furnizarea de servicii pentru sprijinirea membrilor de familie aflaţi în îngrijirea acestora

e) organizarea de acţiuni de informare şi promovare în scopul reducerii practicilor discriminatorii la accesul pe piaţa muncii.

Activităţile proiectului sunt concepute pentru a reduce disparităţile mari privind oferta de locuri de muncă pentru persoanele care provin din grupurile vulnerabile. Activităţile de orientare şi consiliere profesională personalizată conform nevoilor acestora şi programele de calificare/recalificare vor maximiza şansele de ocupare a unui loc de muncă la nivel local, iar campaniile de promovare vor acţiona complementar în scopul reducerii şi eliminării inegalităţilor pe piaţa muncii, antrenând angajatorii şi alţi factori de decizie la depunerea tuturor diligenţelor în vederea asigurării accesului egal al acestor persoane la un loc de muncă şi având astfel şansa unui trai decent.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere aplicarea măsurilor
proiectului la nivel naţional şi regional, astfel încât grupul ţintă să beneficieze de activităţile de formare profesională şi consiliere.

Obiectivul 1 – Furnizarea cursurilor de formare profesională pentru 700 de persoane vulnerabile, pentru a le oferi acestora o şansă în plus în accesarea unui loc de muncă. Se doreşte încurajarea demersurilor de dezvoltare profesională printr-o calificare relevantă în contextul economic actual.

Obiectivul 2 – Creşterea numărul de persoane sprijinite prin informare şi consiliere profesională. Vor beneficia de aceste măsuri 1000 de persoane din patru regiuni ale ţării. Aceste persoane vor fi mai bine informate cu privire la oportunităţile de dezvoltare personală şi profesională, având astfel un avantaj în demersul de integrare socio-profesională. Nu în ultimul rând, integrarea profesională reprezintă un aspect cheie pentru tratamentul şi reabilitarea persoanelor dependente de groguri, prin asigurarea condiţiilor optime de viaţă, educaţie şi un loc de muncă.

Obiectivul 3 – Furnizarea de servicii de asistenţă pentru 350 de persoane dependente în scopul susţinerii participării pe piaţa muncii a grupurilor ţintă.

Obiectivul 4 – Desfăşurarea de acţiuni de informare şi conştientizare în scopul schimbării atitudinilor sociale ale angajatorilor privind accesul grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, promovarea voluntariatului şi a conştiinţei civice.

Intructiunea 103/ 2015, referitoare la locatiile de  implementare a activitatilor/ subactivitatilor relevante pentru luna APRILIE 2015.

Descarcati – Varianta PDF (locatii-activitati-APRILIE-2015)

Descarcati – Varianta DOC (Formular-raportare-locatii-implementare-activitati_APRILIE)


Raportare locatii mai 2015 si Formular raportare locatii implementare activitati MAI 2015

Descarcati – Varianta PDF – Anexa 8- Raportare locatii mai 2015

Descarcati – Varianta DOC Formular raportare locatii implementare activitati MAI 2015

Raportare locatii iunie 2015 si Formular raportare locatii implementare activitati IUNIE 2015

Descarcati – Varianta PDF – Formular raportare locatii implementare activitati IUNIE 2015

Descarcati – Varianta DOC – Formular raportare locatii implementare activitati IUNIE 2015

Raportare locatii iulie 2015 si Formular raportare locatii implementare activitati IULIE 2015

Descarcati – Varianta PDF Formular raportare locatii implementare activitati IULIE 2015

Descarcati – Varianta DOC Formular raportare locatii implementare activitati IULIE 2015

Raportare locatii august 2015 si Formular raportare locatii implementare activitati AUGUST 2015

Descarcati – Varianta PDF Formular raportare locatii implementare activitati AUGUST 2015

Descarcati – Varianta DOC Formular raportare locatii implementare activitati AUGUST 2015

Raportare locatii septembrie 2015 si Formular raportare locatii implementare activitati SEPTEMBRIE 2015

Descarcati – Varianta PDF Formular raportare locatii implementare activitati SEPTEMBRIE 2015

Descarcati – Varianta DOC Formular raportare locatii implementare activitati SEPTEMBRIE 2015

Raportare locatii octombrie 2015 si Formular raportare locatii implementare activitati OCTOMBRIE 2015

Descarcati – Varianta PDF Formular raportare locatii implementare activitati OCTOMBRIE 2015

Descarcati – Varianta DOC Formular raportare locatii implementare activitati OCTOMBRIE 2015