CURSURI

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ

documentatieUnul dintre obiectivele principale ale proiectului îl constituie calificarea şi recalificarea unui număr de 700 de persoane vulnerabile. Astfel, vor fi disponibile următoarele module de formare, stabilite în funcţie de nevoile pieţei.

 

 

Cursuri–nivel 1:

Cofetar, covrigar, patiser, asamblor articole textile,barman ospătar, îngrijitor bătrâni la domiciliu, lucrător în comerţ

Cursuri – nivel 2:

Operator introducere, prelucrare şi validare date, frizer şi zugrav.

Selecţia cursanţilor va avea în vedere un aspect esenţial şi anume îndrumarea acestora către un curs de calificare în baza legislaţiei în vigoare privind accesul la cursuri de calificare nivel 1, din punct de vedere al studiilor minime privind accesul la un curs de calificare finalizat cu certificat ANC, dar şi al aptitudinilor profesionale.

Proiectul are în vedere formarea profesională pentru organizaţii relevante precum furnizorii de servicii de ocupare, furnizorii de servicii de medicină a muncii, instituţiile administraţiei locale, angajatori care încadrează persoane vulnerabile etc., pentru a le îmbunătăţi acestora competenţele şi modalitatea de abordare în activitatea desfăşurată cu sau pentru persoanele vulnerabile şi familiile acestora. În urma sesiunilor de formare profesională pentru manageri, personal APL, DGASPC, ANOFM aceştia vor obţine o nouă calificare : “Competente sociale si civice – incluziune sociala”.

 

Responsabil formare: A.N.A. (Solicitant) în asociere cu S.C. SIND TOUR OPERATOR S.R.L și Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L. 

Tipul de cursuri:

Programe de formare de nivel I și II pentru următoarele calificări: cofetar, manichiurist-pedichiurist, patiser, asamblor articole textile, barman ospatar, ingrijitor batrani la domiciliu, lucrator in comert, operator introducere, prelucrare si validare date, frizer si zugrav

– BENEFICIARI: 330 de persoane vulnerabile din Bucureşti-Ilfov și Sud-Muntenia

 

Locații de implementare:

  • Regiunea Sud-Muntenia

2 locații:

  • localitatea Corbii Mari, Școala gimnazială Grozăvești, str. Lungă, nr. 55, județul Dâmbovița
  • Târgoviște, str. Maior Spirescu, nr. 5, județul Dâmbovița.
  • Regiunea Bucureşti-Ilfov

1 locație: : București, Strada Doamna Chiajna, nr.26, Sector 3

 

Responsabil formare: Arhiepiscopia Tomisului

Tipul de cursuri:

Programe de formare de nivel I și II pentru următoarele calificări: cofetar, manichiurist-pedichiurist, patiser, asamblor articole textile, barman ospatar, ingrijitor batrani la domiciliu, lucrator in comert, operator introducere, prelucrare si validare date, frizer si zugrav.

– BENEFICIARI: 230 de persoane vulnerabile

 

Locații de implementare:

 

Sediul Arhiepiscopiei Tomisului: Constanţa, Str. Arhiepiscopiei nr. 23.

Responsabil de formare : Fundaţia pentru Sprijin Comunitar

Tipul de cursuri:

Programe de formare de nivel I și II pentru următoarele calificări: cofetar, patiser şi asamblor articole textile.

BENEFICIARI: 140 de persoane vulnerabile

 

Locații de implementare: Băcău, Str. Mărăşti nr 32