Ce ne propunem

Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere aplicarea măsurilor

proiectului la nivel naţional şi regional, astfel încât grupul ţintă să beneficieze de activităţile de formare profesională şi consiliere.

grupuri sociale

Obiectivul 1 – Furnizarea cursurilor de formare profesională pentru 700 de persoane vulnerabile, pentru a le oferi acestora o şansă în plus în accesarea unui loc de muncă. Se doreşte încurajarea demersurilor de dezvoltare profesională printr-o calificare relevantă în contextul economic actual.

Obiectivul 2 – Creşterea numărul de persoane sprijinite prin informare şi consiliere profesională. Vor beneficia de aceste măsuri 1000 de persoane din patru regiuni ale ţării. Aceste persoane vor fi mai bine informate cu privire la oportunităţile de dezvoltare personală şi profesională, având astfel un avantaj în demersul de integrare socio-profesională. Nu în ultimul rând, integrarea profesională reprezintă un aspect cheie pentru tratamentul şi reabilitarea persoanelor dependente de groguri, prin asigurarea condiţiilor optime de viaţă, educaţie şi un loc de muncă.

Obiectivul 3 – Furnizarea de servicii de asistenţă pentru 350 de persoane dependente în scopul susţinerii participării pe piaţa muncii a grupurilor ţintă.

Obiectivul 4 – Desfăşurarea de acţiuni de informare şi conştientizare în scopul schimbării atitudinilor sociale ale angajatorilor privind accesul grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, promovarea voluntariatului şi a conştiinţei civice.