BENEFICIAR

AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG

Agenţia Naţională Antidrog a luat fiinţă în anul 2003, prin instituţionalizarea cadrului de lucru al Comisiei Interministeriale Antidrog şi crearea unei structuri guvernamentale moderne, care să răspundă cerinţelor europene în domeniu. Preluând atribuţiile deţinute de Comisia Interministerială, noua instituţie urma să asigure la nivel naţional coordonarea unitară a luptei împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri, pe baza unei strategii naţionale, context în care, îi revenea şi misiunea de a asigura elaborarea, dezvoltarea şi promovarea politicilor în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri.

Misiune: Misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a consumatorilor, aplicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu.

Viziune: Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului.

Valori :Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori:

  •  Comunitatea
  •  Ţara
  •  Credinţa
  •  Familia
  •  Prietenii

CONTACT: Agenţia Naţională Antidrog

B-dul Unirii nr.37, bloc A4, Sector 3, Bucureşti, Cod poştal: 030823
Tel: 021 323 30 30 / 21701, 21712, 021 318 44 00
Fax: 021 316.67.27